Çıkmaz sokağın son çıkmazı

Bu şehre sığmıyorum artık Sârâ.Her sabah güneşten önce uyanarak onu kıskançlık içinde bırakışım,diferansiyel kılıflarda politik propaganda yapan akademik militanlara karşı asimetrik savaşım,hayatlarının en önemli sınavına hazırlanırken hayatlarının en önemli sınavını unutan çocuklara verdiğim derslerve seni unutabilmek için daha nice beyhûde uğraşlarım..Hepsi, ama hepsi ancak karanlığın hâkimiyetine kadar saklayabiliyor kalbimi benden. Ay’ın hükümranlığı başladığı an, açığa […]

Panthéon de Kemâl

Sebasteia;Güneşin batışını gördüysen ufukta,Bil ki anlatacaklarım var sana.Seviler ve sevinçler hep yarınlara âit,Hayalleri insanoğluna beş dakîka uzaklıkta.Bir bıçak Moriya Dağı’na doğru yol alacak yarın,Karatay’dan Tebriz’e bir mektup havalanacak.Gökten bir sofra inecek îmanlı gönüllere,Yedi uyuyanlar sabâhın ışıklarıyla uyanacak.Ölüme üç dakîka.Sebasteia, binbir farklı dilimiz olsa da seviler dünyâsında,aynı bakışa sâhip olmalıyız nefretler diyârında.Eyfel Kulesi dâimâ bir tiksinti […]

Uzaklarda bir adam var Monna

Kaknüs kuşlarının hasretkeş sedâlarla yolunu gözlediği; mübeccel falezlerin yamacında kâin mürgânın, hilkatindeki şerâfeti mûcibince müdânâ etmediği muazzez ve muallâ dağların ardında yaşayan münzevî bir ihtiyâr. Kayığı Neftî’nin üzerinde şimdi, durgun suların ardında güneşin, dalından kopan bir hazan yaprağı misâli melûl ve meyûs bakışlarla kayıp gidişinin seyrinde. Kim bilir kaç ölümlü bu haşyetengiz tablonun karşısında mühtez […]

Üç günlük dünya

Evrensel olamamış cümlenin derin sorusudur; ‘kime göre, neye göre?’. Cevabın öznelliği kimin hayatını üçe, kimin dünya düşüncesini teke düşürmüştür? Bu yeryüzü hayatının üç günlüğü, nâmütenâhi kavuşma düşüncesiyle ruhu bedene sarılmış dünyalılardan, daha sapanıyla kuş vurma nasibine kavuşamayan çocuğun yeni başlayan engebeli dünyasına göre mi, veyahut hayat felsefesini çoktan unutmuş babasının hayatı kazanma çabasına göre midir? […]