uzaklarda bir adam var monna

Kaknüs kuşlarının hasretkeş sedâlarla yolunu gözlediği; mübeccel falezlerin yamacında kâin mürgânın, hilkatindeki şerâfeti mûcibince müdânâ etmediği muazzez ve muallâ dağların ardında yaşayan münzevî bir ihtiyâr. Kayığı Neftî’nin üzerinde şimdi, durgun suların ardında güneşin, dalından kopan bir hazan yaprağı misâli melûl ve meyûs bakışlarla kayıp gidişinin seyrinde.Kim bilir kaç ölümlü bu haşyetengiz tablonun karşısında mühtez bir […]